Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 770,000 500,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 670,000 450,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
435,000 232,500 0
.name.vn 76,500 46,500 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 300,000 300,000 330,000
.net 450,000 350,000 350,000
.org 500,000 450,000 450,000
.biz 378,400 389,400 367,400
.info 500,000 450,000 450,000
.asia 500,000 450,000 450,000
.mobi 434,500 434,500 434,500
.xxx 3,500,000 3,500,000 3,500,000
.tv 917,400 928,400 906,400
.co 950,400 961,400 939,400
.us 256,300 267,300 245,300
.eu 260,700 260,700 260,700
.site 31,900 581,900 570,900
.tel 317,900 317,900 317,900
.zone 701,800 712,800 690,800
.shop 862,400 873,400 851,400
.blog 707,300 718,300 696,300

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 268,400 279,400 268,400
.top 289,300 300,300 289,300
.in 425,700 425,700 425,700
.co.in 212,300 212,300 212,300
.firm.in 212,300 212,300 212,300
.net.in 212,300 212,300 212,300
.org.in 212,300 212,300 212,300
.com.co 783,200 783,200 783,200
.me 796,400 807,400 796,400
.online 31,900 727,100 31,900
.cc 754,600 754,600 754,600
.name 257,400 246,400 257,400
.gen.in 212,300 212,300 212,300
.ind.in 212,300 212,300 212,300
.tw 927,300 927,300 927,300
.land 684,200 684,200 684,200
.company 452,100 452,100 452,100
.gift 463,100 463,100 463,100
.media 663,300 674,300 663,300
.website 31,900 435,600 31,900
.ws 533,500 533,500 533,500
0833.899.688